Caresheet

English

A new tattoo is an open wound and should be treated as such. Attentive & correct care will assure that the tattoo stays in your skin looking nice. It also eliminates health risks.   50% of the end result of your tattoo is made up by the work done by the tattooer, 50% is correct aftercare.

When you leave the studio your tattoo is covered by a longlasting plastic wrap, a so called second skin. This will ensure the tattoo is kept clean and no outer environment   influences can get to it and it makes it possible for the tattoo to heal in the skins natural environment. The second skin wrap is kept on the tattoo for 2-3 days. The wrap should be   removed if the plastic has come loose or is damaged. Be patient when removing it, it is a bit uncomfortable so don’t yank it, take it slow.

After removing the plastic wrap wash your tattoo with clean water and natural soap, on the first days after removing the wrap, dab the tattoo dry with paper towels, dont use your   normal towel. Depending on how quickly your skin heals the tattoo might feel completely smooth or it may have a bit of a structure or feel rough. If you feel that the area is very   dry or the skin pulls, use proper aftercare cream.

When using aftercare cream it is vitally important to wash your tattoo with luke warm water and dab dry every time before applying a new layer of cream. Apply a small amount   of cream on your tattoo and let it seep into the skin by itself, don’t rub it in. Apply cream on your tattoo 2-4 times a day for up to two weeks.

Your new tattoo will start itching on day three or later and that means that the excess scab is ready to come off. Do not scratch or pick the tattoo! This will only result in damage   to  the lines and surfaces which means it needs to be redone after complete healing. If you damage your own tattoo you are ruining your own skin and the work of your tattoo   artist.
A new tattoo is only handled with clean hands!

A new tattoo does not like direct sunlight, be it at the beach or inside a tanning bed. During the first three weeks of healing, cover it up when you are in direct sunlight. Later it is   highly recommended to use a potent sunscreen.

During the first two weeks of healing it is forbidden to go swimming in the pool or at the beach. Also avoid baths if it means your tattoo will be soaking in the water for the whole   duration.

Sauna is forbidden for the first two weeks.
No fermented alcoholic drinks for the first two weeks! That means beer, cider and wine.

A new tattoo does not like rubbing, scratching, excessive sweating, etc. This means, for example, that it is unwise to get a tattoo on the shoulder three days before going hiking or   backpacking trip.

The result can only be an infection, the healing will take double or triple the time and there is very high likelyhood that the surface of the tattoo develops scars.
If you have damaged your tattoo during the healing period, ignored suggestions on this care sheet and ended up with an infection or some other health issue, it is fully your own   responsibility. If you neglect to follow the given guidelines and thus create a health issue for yourself, seek professional medical help immediately!

Skin Deep Tattoo Studio is not responsible for your misgivings in taking proper care of your skin starting from the moment you step outside the studio door. Please, pay attention   to the guidelines on the care sheet and if you have any questions contact the studio or your tattooer!
Last, but not least – your new tattoo will require care and attention for a while but the reward will be a tattoo with a good quality that you can enjoy for the rest of your life!

Estonian

Värske tätoveering on lahtine haav ja sellesse tuleb vastavalt suhtuda. Tähelepanelik ja õige hooldamine tagavad tätoveeringu püsivuse ja väljanägemise ning välistavad terviseriski. 50% tätoveeringu lõpptulemusest on tätoveerijapoolne töö, 50% õige järelhooldus.

Stuudiost lahkudes katab Teie uut tätoveeringut kauapüsiv kile, ehk nö teine nahk. See tagab tätoveeringu puhtuse ja võimaldab sellel naha loomulikus keskkonnas paraneda. Kile hoitakse peal 2-3 päeva, mitte rohkem. Kui kile on saanud kahjustada, siis eemaldage see varem. Selle eemaldamiseks tuleb varuda kannatlikkust ning jah, see on veidi ebamugav tunne. Kile tuleb eemaldada tuleb rahulikult mitte järsu tõmbega.

Pärast kile eemaldamist peske tätoveeringut leige puhta veega ja natruaalse seebiga. Esimestel päevadel pärast kile eemaldamist kuivatage tätoveeringut pesemise järgselt pabersalvrättidega, mitte rätikuga. Olenevalt paranemiskiirusest võib tätoveering tunduda kas peaaegu täiesti sile või veidike reljeefne, kare. Kui tunnete, et piirkond on väga kuiv või kiskuv, võite järgnevatel päevadel kasutada sobivat järelhoolduskreemi.

Kreemitamise puhul on väga oluline tätoveering iga kord enne uut kreemikihti leige veega puhtaks pesta ja kuivaks tupsutada. Kandke väike kogus kreemi tätoveeringule ning laske sel sisse imbuda, seda pole vaja sisse hõõruda. Kreemitage tätoveeringut 2-4 korda päevas kuni kahe nädala vältel.

Teie uus tätoveering hakkab umbes kolmandal päeval või veidi hiljem sügelema, see tähendab, et tekkinud koorik on valmis lahti tulema. Tätoveeringut ei tohi kratsida ega nokkida! Selle tulemuseks on joonte ja pindade rikkumine ning sellisel juhul on vaja tekitatud kahju parandada, st tätoveering pärast lõplikku paranemist üle teha. Kui te ise oma tätoveeringut kahjustate, rikute sellega oma nahka ja kunstniku tööd.
Uut tätoveeringut puudutatakse ainult puhaste kätega.

Uus tätoveering ei taha otsest päikesekiirgust, ei rannas ega solaariumis. See tuleb esimese kolme nädala jooksul päikese käes viibides kinni katta. Hiljem on soovituslik kasutada kõrge faktoriga päikesekreemi.

Esimesed kaks nädalat ei tohi minna ujuma ei basseini, randa ega ka vannis käia kui Teie tätoveering oleks vannis viibides pidevalt vee all.
Esimesed kaks nädalat ei tohi minna sauna.

Esimesed kaks nädalat ei tohi juua kääritatud alkohoolseid jooke nagu õlu, vein ja siider!
Uus tätoveering ei taha hõõrumist, kraapimist, liigset higistamist jm taolist. See tähendab, et pole mõistlik teha tätoveeringut õlale kolm päeva enne seda kui minna mägedesse seljakotiga matkama. Selle tulemuseks saab olla vaid infektsioon ja pikaaegne paranemine ning viimaks tätoveeringu pinna armistumine.

Kui Te olete ise paranemisfaasis oma tätoveeringut kahjustanud, eiranud hooldusnõuandeid ja saanud tulemuseks infektsiooni või mõne muu probleemi, siis olete selle eest täielikult ise vastutav. Kui Teiepoolse hooldusnõuannete eiramise tulemuseks on terviseprobleem, pöörduge otsekohe arsti poole! Skin Deep stuudio ei vastuta Teie eksimuste eest oma naha hooldamises alates sellest hetkest kui olete stuudio uksest välja astunud, seega pöörake tähelepanu hooldusjuhistele ning kui midagi jääb selgusetuks, võtke vajadusel ühendust stuudioga või oma tätoveerijaga!

Mis peamine – teie uus tätoveering vajab mõnda aega hoolitsust ja tähelepanu ning selle tasuks on kvaliteetne pilt, millest saate kogu elu rõõmu tunda!

Russian

Новая татуировка – это открытая рана, которая требует соответствующего заживления. При внимательном и правильном уходе тату будет выглядеть хорошо и ярко долгое время, также это поможет снизить любые риски для здоровья. Половина успешного результата заключается в работе татуировщика, вторая половина – в правильном уходе за конечной работой.

Вы покидаете студию с татуировкой, заклеенной специальной прозрачной пленкой – так называемой «второй кожей». Она защищает тату от внешних воздействий (предотвращает трение об одежду, попадание грязи и т.д.), таким образом работа будет заживать в естественных для кожи условиях. Такую пленку нужно носить, не снимая, в течение 3-5 дней. Пленку нужно снять раньше, если она стала отпадать сама или повредилась в каком-то месте. Снимайте пленку медленно и аккуратно, это может быть неприятно, так что не спешите.

После снятия пленки тату нужно промыть теплой мыльной водой. В зависимости от того, как обычно заживают раны на вашей коже, татуировка может быть гладкой или же неравномерной и грубой на ощупь. Если кожа в этой области сильно пересушена и шелушится, необходимо использовать специальный смягчающий крем.
При использовании крема очень важно промывать тату теплой водой и промакивать полотенцем каждый раз перед его использованием. Нанесите небольшое количество крема на татуировку и дайте ему впитаться, не втирая слишком сильно. Повторять процедуру нужно 2-4 раза в день до двух недель.

На третий день (или чуть позже) ваша тату начнет чесаться – это значит, что корочка, образовавшаяся на рисунке во время заживления, начинает сходить. Не расчесывайте тату и не сковыривайте корочку! Это приведет к искажению рисунка, значит, тату придется корректировать после полного заживления. Расчесывая тату, вы портите и свою кожу, и работу вашего тату-мастера.

Трогать свежую татуировку можно только чистыми руками!
Новую тату не стоит подвергать воздействию прямых солнечных лучей, на пляже ли, или в солярии. В течение первых трех недель заживления старайтесь закрывать татуировку одеждой, когда находитесь на солнце.

Затем на уже зажившую тату рекомендуется наносить солнцезащитный крем, чтобы избежать выгорания пигмента.
Во время первых двух недель заживления запрещается ходить в бассейн или на пляж. Также избегайте принятия ванн, если это означает, что ваша тату будет находится в воде долгое время.

Походы в сауну запрещаются на протяжение первых двух недель.
Также в первые две недели необходимо воздержаться от употребления ферментированных алкогольных напитков, таких как пиво, сидр и вино.
Старайтесь не подвергать новую татуировку трению, расчесыванию, потению и т.д.

Это значит, к примеру, что не лучшая идея – делать тату на плече за три дня до сборов в поход. Это может привести к занесению инфекции, заживление займет в два или три раза больше времени, а на месте татуировки могут образоваться шрамы.

Если в период заживления вы как-либо повредили татуировку, игнорирование рекомендаций, предоставленных на этом листе, из которого может последовать попадание инфекции или другой урон здоровью, является полностью вашей ответственностью.

Если вы пренебрегли упомянутыми правилами и это каким-либо образом повлияло на ваше здоровье, немедленно обратитесь за медицинской помощью! Студия Skin Deep Tattoo не несет ответственности за вашу пренебрежительность по отношению к заживлению татуировки с того момента, как вы выходите за пределы студии. Пожалуйста, отнеситесь к рекомендациям внимательно, и если у вас появятся какие-либо вопросы, свяжитесь со студией или своим татуировщиком!

Наконец, ваша тату будет требовать много внимания и ухода, но конечный результат в виде качественной татуировки, которой вы будете любоваться всю жизнь, будет того стоить!